slovak english german

materiály

Kremíkom infiltrovaný silicium karbid

Fyzikálne vlastnosti silicium karbidového materiálu SiSiC (Q2), označenie KU 511

Hustota 3,05 g/cm3
Pórovitosť 0,01 %
Tvrdosť – zložka SiC 2690 HV 0,2
Tvrdosť – zložka Si 1250 HV 0,2
Pevnosť v tlaku 3500 MPa
Pevnosť v ohybe (4 bodová metóda) 440 MPa
Modul pružnosti (dynamický) 325 GPa
Tepelná vodivosť 120 W/mK
Teplotná vodivosť 55 .10-6m2/s
Tepelná rozťažnosť (20-200 oC) 3,4. 10-6/K
Tepelná odolnosť (v oxidačnej atmosfére) 1350 oC
Tepelná odolnosť (v neoxidačnej atmosfére) 1

Vlastnosti keramických materiálov na báze SiSiC zostávajú konštantné do teploty 1350 oC. Vysoký modul pružnosti zaručuje vynikajúcu rozmerovú stabilitu. Vďaka týmto vlastnostiam je karbid kremíka predurčený na použitie ako konštrukčný materiál. Karbid kremíka je toxikologický bezpečný a môže sa používať v potravinárskom priemysle.

Rotaneo, s.r.o.
Družstevná 528/24
956 11 Ludanice
SLOVAKIA

tel.: +421 38 53 19 880
fax.: +421 38 53 19 881
e-mail: rotaneo@rotaneo.sk

ODOSLAŤ
Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať.
© 2018 ROTANEO, s.r.o. Created by binary.sk. All rights reserved.