slovak english german

materiály

Materiály na báze Al2O3

Materiály na báze Al2O3 sú najznámejšou oxidovou keramikou, ktorá sa často používa ako konštrukčný materiál. Vzhľadom na existenciu silných chemických väzieb medzi iónmi Al a O má dobrú chemickú stabilitu, vysoký bod tavenia (2050 oC) a najvyššiu tvrdosť zo všetkých druhov oxidovej keramiky. Pri izbovej teplote má vysokú pevnosť v ohybe, ktorá však nad teplotou 1000 oC prudko klesá. Ich tepelná vodivosť je relatívne vysoká a majú vysoký koeficient teplotnej rozťažnosti.

Fyzikálne vlastnosti materiálov na báze Al2O3:

Obsah Al203 % 80 95 min. 99,5
Charakter materiálu porézny spekaný spekaný
Nepriepustnosť - dokonalá dokonalá
Váhová nasiakavosť % 5 - 10 0 0
Objemová hmotnosť g/cm3 2,4 3,75 3,8
Pevnosť v ohybe MPa min. 30 min. 375 min. 300
Odolnosť voči tepl. šokom K min. 250 min. 140 min. 150
Stredný súčiniteľ lineárnej rozťažnosti 20 – 600 oC K-1 3 – 6 x 10-6 6 – 8 x 10-6 7 – 8 x 10-6
Intenzita elektrického poľa kV/mm - Min. 25 Min. 17
Špecifický el. odpor pri teplote 200 oC Ohm.cm Min. 5x109 Min. 1012 Min. 1012
Špecifický el. odpor pri teplote 600 oC Ohm.cm Min. 105 Min. 108 Min. 108

Rotaneo, s.r.o.
Družstevná 528/24
956 11 Ludanice
SLOVAKIA

tel.: +421 38 53 19 880
fax.: +421 38 53 19 881
e-mail: rotaneo@rotaneo.sk

ODOSLAŤ
Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať.
© 2018 ROTANEO, s.r.o. Created by binary.sk. All rights reserved.