slovak english german

materiály

Reakčne spekaný siliciumkarbid

Fyzikálne vlastnosti reakčne spekaného silicium karbidového materiálu SSiC (Q1)

Hustota 3,10 – 3,15 g/cm3
Tvrdosť 2600 HV0,5
Pórovitosť 0,2 %
Pevnosť v tlaku 2200 MPa
Čistota (obsah SiC) 99 %
Modul pružnosti 400 GPa
Tepelná vodivosť 90 – 110 W/mK
Maximálna teplota 1600 oC
Koeficient tepelnej rozťažnosti 4,0.10-6/oC

Rotaneo, s.r.o.
Družstevná 528/24
956 11 Ludanice
SLOVAKIA

tel.: +421 38 53 19 880
fax.: +421 38 53 19 881
e-mail: rotaneo@rotaneo.sk

ODOSLAŤ
Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať.
© 2018 ROTANEO, s.r.o. Created by binary.sk. All rights reserved.