slovak english german

obchodná činnosť

Repasie mechanických upchávok

Repasie upchávok sa realizujú hlavne pre banský priemysel a opravovne čerpadiel. Samotná repasia spočíva v prebrúsení, prelapovaní a preleštení klznej plochy. V prípade, že sa klzné diely upchávky nedajú repasovať z dôvodu nadmerného opotrebenia, alebo mechanického poškodenia, ponúkame výrobu nových dielov. Ako podklad k výrobe postačuje aj samotný poškodený diel bez výkresovej dokumentácie.

Materiálové prevedenie klznej dvojice je závislé od prostredia a podmienok v akých čerpadlo pracuje. Podmienky určujúce typ materiálu pre jednotlivé aplikácie závisia od viacerých technických parametrov ako napr. teplota pri aplikácii, čerpané alebo tesnené médium a jeho chemické vlastnosti – kyslé, zásadité a neutrálne, trenie pri aplikácii s primazávaním, bez primazávania alebo sa tieto stavy striedajú. Medzi najčastejšie požiadavky patrí nepriepustnosť a odolnosť voči opotrebeniu v závislosti od chemických vlastností prostredia a protikusu v aplikácii.

Samotná repasia pozostáva z nasledovných technologických postupov:

  • Brúsenie, lapovanie, leštenie
  • Výmena sekundárnych tesnení
  • Kontrola rovinnosti
  • Montáž mechanickej upchávky

Rotaneo, s.r.o.
Družstevná 528/24
956 11 Ludanice
SLOVAKIA

tel.: +421 38 53 19 880
fax.: +421 38 53 19 881
e-mail: rotaneo@rotaneo.sk

ODOSLAŤ
Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať.
© 2018 ROTANEO, s.r.o. Created by binary.sk. All rights reserved.