slovak english german

výrobná činnosť

Výroba technickej keramiky - SiSiC

Technická keramika nachádza uplatnenie v oblastiach, kde kovové materiály pracujú na hranici svojich výkonových možností. Ide predovšetkým o aplikácie, v ktorých je materiál namáhaný vysokou teplotou a trením. Karbid kremíka vlastnosti systémov, v ktorých sa nachádza, výrazne zlepšuje.

Siliciumkarbid patrí medzi najkvalitnejšie keramické materiály vyznačujúce sa najmä vysokou tvrdosťou, vynikajúcou oteruvzdornosťou v abrazívnom prostredí, chemickou odolnosťou, nízkou tepelnou rozťažnosťou, odolnosťou voči korózii, vysokou teplotnou odolnosťou, nízkou mernou hmotnosťou, výbornými klznými vlastnosťami a nepriepustnosťou pre plyny a kvapaliny.

ROTANEO s.r.o je jediným výrobcom výrobkov z karbidu kremíka – SiSiC na Slovensku, pričom cca 80 % našej produkcie predávame do zahraničia.

Jedinečný spôsob technológie výroby siliciumkarbidových výrobkov umožňuje výrobu zložitejších tvarov v porovnaní s inou keramikou. Výrobky z karbidu kremíka je možné používať v rôznych priemyselných odvetviach kde sú kladené vyššie nároky na prevádzku.

Rotaneo, s.r.o.
Družstevná 528/24
956 11 Ludanice
SLOVAKIA

tel.: +421 38 53 19 880
fax.: +421 38 53 19 881
e-mail: rotaneo@rotaneo.sk

ODOSLAŤ
Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať.
© 2018 ROTANEO, s.r.o. Created by binary.sk. All rights reserved.